Wednesday, January 17, 2007

Citizen Partnership

Citizen Partnership...emmm...aku lagi tertarik dengan kata-kata ini dan segala aspeknya, selain geotax ataupun geoeconomic.