Pertanyaan berulang

Kalau bekerja itu pasti berulang-ulang dan merupakan rutinitas dan itu biasa. Tapi kalau pertanyaan berulang-ulang yang sama mengenai suatu...