Wednesday, April 18, 2018

Lakukan Pembetulan SPT

Keliru melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa...?.
Silahkan lakukan pembetukan SPT.
Lakukan pembetulan SPT Masa sebelum batas waktu pembayaran pajak berakhir sesuai dengan ketentuan.

No comments:

menulis Undang-undang

Friday, October 05, 2018 menulis Undang-undang Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pe...